Thông tin chi tiết

Balo Adidas loại tốt
Có ngăn đựng Laptop 14 Inch
Kích thước: 50 x 33cm