Thông tin chi tiết

Bình Gốm men cát xám

Chất liệu: Gốm men
Màu sắc: Xám xanh

Có 3 Kích cỡ bình:
Bình Cao: 22x15cm - Giá 70.000đ
Bình Trung; 16x12cm - Giá 70.000đ
Bình thấp: 12x10cm - Giá 55.000đ


Cắm hoa hồng trứng khô vào bình
Hoa Hồng Trứng Khô 40k/1 cành
Cắm hoa hồng bishop(Bên trái) vào bình
Hoa hồng bishop giá 40k

Cắm hoa hồng tỷ muội (bên phải) vào bình
Hoa hồng tỷ muội giá 30k