Thông tin chi tiết

Bình Thủy Tinh Ống
Kích Thước: 23 x 4cm
Chất liệu: Thủy tinh

Cắm hoa Anh túc vào bình
Giá bình: 110k + 2 Cành hoa Anh túc 110k + Nửa nịch sỏi nhựa 15k = 235k