Thông tin chi tiết

Chậu Thủy Tinh Treo
Kích thước:
+ Chậu trái: 12 x 9cm
+ Chậu phải: 15 x 9cm
Chậu có sẳn rơm giả để cắm hoa