Thông tin chi tiết

Bộ gồm 8 tranh (không bán lẻ)

- Bộ nhỏ 640.000đ:
+ 6 Tranh vuông: 20x20cm
+ 2 tranh 20x40cm
- Bộ to 960.000đ:
+ 6 Tranh vuông: 30x30cm
+ 2 tranh 30x60cm