Thông tin chi tiết

Bộ tranh treo tường 8 khung (không bán lẻ)

- Bộ nhỏ: Giá 660.000đ
+ 6 Tranh vuông: 20 x 20cm
+ 1 Tranh 20 x 30
+ 1 tranh 20 x 40cm
- Bộ to: Giá 960.000đ
+ 6 Tranh vuông: 30 x 30cm
+ 1 Tranh 30 x 40
+ 1 tranh 30 x 60cm