Thông tin chi tiết

Chậu Trái Tim 2 con ốc sên
Cao 10cm x Rộng 8cm
Màu sắc: Chậu vàng, trắng, hồng
Chất liệu: Trái tim chất liệu lông tơ, ốc sên chất liệu gốm, xương rồng nhựa, chậu gốm 2 quai

Có rất nhiều kiểu để cho bạn lựa chọn.


KIỂU 1:

KIỂU 2:


KIỂU 3:


KIỂU 4:


KIỂU 5:


KIỂU 6:


KIỂU 7: