Thông tin chi tiết

Chậu thiếc tròn nhãn Potagor
Kích Thước: 18 x 13cm
Chất liệu: Thiếc