Thông tin chi tiết

Chậu Treo Cửa Lưới
Kích thước:
+ Loại Cao: Rộng 23 x Cao 40cm Giá 230.000đ
+ Loại Lùn: Rộng 18 x Cao 34cm Giá 200.000đ