Thông tin chi tiết

Đồng Hồ Trên Cành Cây
Kích thước: 72 x 52cm
Đường kính mặt đồng hồ 24cm
Chất liệu sắt