Thông tin chi tiết

Hít Đở Điện Thoại Miniso Japan
Hít chặt trên kính & bề mặt bóng
Cao 15cm
Chất liệu nhựa