Thông tin chi tiết

Bình thủy tinh vuông 8cm

Hoa hồng màu paster

Hoa cẩm tú cầu nhỏ

Sỏi nhỏ