Thông tin chi tiết

Hoa Hồng Đọt Dền

Đơn Vị Tính: Cành

Màu sắc: Hồng cam

Chất liệu: Vải

Kích thước: Cao 30cm

Mô tả: Có 5 cành hoa - 1 cành 3 bông và 2 cành bông bi sốp

Cắm hoa vào chậu Potager (Chậu Potage giá 120k )
Hoa 4 Cành 160k + Chậu 120k = 280k