Thông tin chi tiết

Kệ gỗ hai tầng
Kích Thước: 27 x 16 x 50cm