Thông tin chi tiết

Khung Hình Viền Da
Kích thước khổ ảnh: 5x7 inch