Thông tin chi tiết

Khung tranh vuông trồng cây treo
Chất liệu:
+ Khung nhựa
+ Cây trồng nhựa: Sen đá, xương rồng, rong rêu
Màu sắc: Trắng hoặc đen