Tích điểm thưởngNhằm tri ân quý khách hàng, kể từ ngay 20/6/2016, ngay sau lần mua hàng đầu tiên, cứ mỗi 100.000 doanh thu, bạn sẽ nhận được tương ứng 1 điểm. Trong lần mua hàng tiếp theo, bạn hoàn toàn có để đổi số điểm tích lũy thành tiền, mỗi điểm tương ứng 1000 VND và trừ trực tiếp vào hóa đơn thanh toán.

Để tham gia Chương trình, bạn vui lòng cung cấp số điện thoại, họ tên, email, và địa chỉ để nhân viên lưu lại trên phần mềm tích điểm cho bạn.

Chương trình áp dụng đến hết năm 2016