Thưởng doanh sốNhằm đáp lại thịnh tình của quý khách, kể từ ngày 20/6/2016.

- Khách hàng có doanh số tích lũy trên 1.000.000 VND (một triệu đồng) sẽ được giảm giá 5% cho các đơn hàng tiếp theo.

- Khách hàng có doanh số tích lũy trên 5.000.000 VND (năm triệu đồng) sẽ được giảm giá 7% cho các đơn hàng tiếp theo.

- Khách hàng có doanh số tích lũy trên 10.000.000 VND (mười triệu đồng) sẽ được giảm giá 10% cho các đơn hàng tiếp theo.

Chương trình áp dụng đến hết năm 2016