Thông tin chi tiết

Mèo Gỗ

Kích thước: Cao 33 cm

Chất liệu: Gỗ