Thông tin chi tiết

MŨ CHỐNG NẮNG KÈM KHẨU TRANG

+ Màu: hồng
+ Chất: thô xước, vành mũ có xốp trong